สูตรหวยมาเลย์ ผลหวยมาเลย์ อัพเดทล่าสุดวันที่ 18 ต.ค. 2564

ส่งสูตรนี้ให้เพื่อนต่อ 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่คำว่า ร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองกองล้น

เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6

สูตรที่ 1

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล6-0
17 ต.ค. 2564810111-5
16 ต.ค. 2564941429-6
13 ต.ค. 2564075290-5
10 ต.ค. 2564080404-9
9 ต.ค. 2564193304-6
6 ต.ค. 2564630448-2
3 ต.ค. 2564488202-7
2 ต.ค. 2564201509-0
29 ก.ย. 2564766865-2
26 ก.ย. 2564372979-5
25 ก.ย. 2564708886-9
22 ก.ย. 2564851687-4
19 ก.ย. 2564498031-9
30 พ.ค. 2564725418-6
29 พ.ค. 2564634120-7
26 พ.ค. 2564486299-7
23 พ.ค. 2564801628-9
22 พ.ค. 2564303700-6
19 พ.ค. 2564003229-0

สูตรที่ 2

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล6-0
17 ต.ค. 2564810116-1
16 ต.ค. 2564941423-6
13 ต.ค. 2564075296-5
10 ต.ค. 2564080404-2
9 ต.ค. 2564193309-6
6 ต.ค. 2564630447-5
3 ต.ค. 2564488204-0
2 ต.ค. 2564201507-3
29 ก.ย. 2564766868-1
26 ก.ย. 2564372978-9
25 ก.ย. 2564708887-1
22 ก.ย. 2564851688-7
19 ก.ย. 2564498035-1
30 พ.ค. 2564725418-6
29 พ.ค. 2564634123-7
26 พ.ค. 2564486294-9
23 พ.ค. 2564801629-0
22 พ.ค. 2564303704-5
19 พ.ค. 2564003222-7

สูตรที่ 3

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล9-7
17 ต.ค. 2564810112-9
16 ต.ค. 2564941423-6
13 ต.ค. 2564075298-5
10 ต.ค. 2564080408-0
9 ต.ค. 2564193309-7
6 ต.ค. 2564630444-9
3 ต.ค. 2564488200-3
2 ต.ค. 2564201502-1
29 ก.ย. 2564766861-6
26 ก.ย. 2564372978-4
25 ก.ย. 2564708884-8
22 ก.ย. 2564851683-2
19 ก.ย. 2564498031-2
30 พ.ค. 2564725419-4
29 พ.ค. 2564634124-3
26 พ.ค. 2564486295-4
23 พ.ค. 2564801621-2
22 พ.ค. 2564303702-3
19 พ.ค. 2564003225-1

สูตรที่ 4

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล4-6
17 ต.ค. 2564810113-7
16 ต.ค. 2564941422-9
13 ต.ค. 2564075295-0
10 ต.ค. 2564080409-4
9 ต.ค. 2564193300-4
6 ต.ค. 2564630443-5
3 ต.ค. 2564488201-6
2 ต.ค. 2564201509-5
29 ก.ย. 2564766867-6
26 ก.ย. 2564372970-5
25 ก.ย. 2564708880-5
22 ก.ย. 2564851684-0
19 ก.ย. 2564498037-1
30 พ.ค. 2564725413-6
29 พ.ค. 2564634127-2
26 พ.ค. 2564486299-6
23 พ.ค. 2564801624-0
22 พ.ค. 2564303701-6
19 พ.ค. 2564003224-0

สูตรที่ 5

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล5-1
17 ต.ค. 2564810113-1
16 ต.ค. 2564941425-6
13 ต.ค. 2564075296-7
10 ต.ค. 2564080402-5
9 ต.ค. 2564193306-5
6 ต.ค. 2564630449-6
3 ต.ค. 2564488200-2
2 ต.ค. 2564201504-7
29 ก.ย. 2564766864-7
26 ก.ย. 2564372970-4
25 ก.ย. 2564708888-9
22 ก.ย. 2564851688-0
19 ก.ย. 2564498036-7
30 พ.ค. 2564725411-2
29 พ.ค. 2564634120-4
26 พ.ค. 2564486290-7
23 พ.ค. 2564801624-3
22 พ.ค. 2564303702-7
19 พ.ค. 2564003225-8

สูตรที่ 6

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง สูตรให้
รอบถัดไปรอผลรอผล6-5
17 ต.ค. 2564810114-1
16 ต.ค. 2564941420-7
13 ต.ค. 2564075299-5
10 ต.ค. 2564080405-3
9 ต.ค. 2564193303-5
6 ต.ค. 2564630445-7
3 ต.ค. 2564488205-1
2 ต.ค. 2564201500-5
29 ก.ย. 2564766867-0
26 ก.ย. 2564372979-4
25 ก.ย. 2564708886-3
22 ก.ย. 2564851685-3
19 ก.ย. 2564498034-7
30 พ.ค. 2564725411-6
29 พ.ค. 2564634124-6
26 พ.ค. 2564486296-1
23 พ.ค. 2564801625-4
22 พ.ค. 2564303709-1
19 พ.ค. 2564003224-2